budownictwo i projektowanie na piątkę!
budownictwo i projektowanie na piątkę!
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Wycena gruntów

autor: Bielawa

Wycena gruntów znacząco różni się od wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy musi bowiem wziąć pod uwagę zupełnie inne czynniki, które mają wpływ na wartość określonej powierzchni ziemi. Co w takim razie uwzględniają specjaliści? Przede wszystkim cechy fizyczne, takie jak:

 • kształt, rozmiar, topografia, widoki, wygląd, wygląd i wysokość,
 • światło, powietrze, hałas i wibracje,
 • erozja, powódź i trwałe szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami naturalnymi,
 • ograniczenia związane z drogami wodnymi lub korytarzami środowiskowymi,
 • chwasty, szkodniki, nośność i klasyfikacja krajów,
 • dostępność terenu,
 • dostęp do wody i podstawowych lub pożądanych usług,
 • działalności wydobywczej.

Najczęściej wyceny gruntów dokonuje się, kiedy chce się kupić, sprzedać lub wydzierżawić ziemię. Poza tym proces ten jest również konieczny, gdy zamierzamy starać się udzielenie kredytu hipotecznego lub zależy nam na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

grunty

Co jest brane pod uwagę przy wycenie gruntów? To zależy od ich rodzaju, ponieważ dzielimy je na grunty rolne, które wykorzystuje się do produkcji zwierzęcej lub roślinnej, oraz na grunty nierolnicze, czyli wszystkie te, na których nie jest prowadzona żadna działalność wytwórcza.

Jednak z reguły przy określaniu ustawowej wartości danej ziemi, rzeczoznawcy majątkowi:

 • Przeprowadzają badania rynku nieruchomości;
 • Dokonują analizy informacje o sprzedaży dla każdej kategorii użytkowania gruntów (np. mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych i wiejskich);
 • Porównują ceny gruntów, które zostały sprzedane w ostatnim czasie;
 • Rozważają obecne przeznaczenie i podział na strefy gruntów w ramach odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Uwzględniają fizyczne atrybuty i ograniczenia w użytkowaniu gruntów.

Wbrew pozorom wycena gruntów nie jest łatwym zadaniem. Wymaga obeznania na rynku nieruchomości, a także posiadania umiejętności analitycznego myślenia. Rzeczoznawcy majątkowi mogą ułatwiać sobie pracę wykorzystując pewne metody dokonywania wyceny gruntów. Jest to m.in.:

 • Metoda porównawcza - Jest to sposób ustalania wartości określonej powierzchni ziemi na podstawie cen podobnych gruntów, które już znajdują się w sprzedaży.
 • Metoda dochodowa - Ta metoda polega na sprecyzowaniu ceny wartości gruntów poprzez przyjęcie założenia, że będzie ona uwzględniać przede wszystkim zyski, jakie otrzyma nabywca po dokonanej inwestycji.
 • Metoda kosztowa - Podejście kosztowe polega na odtworzeniu wartości gruntów, które stanowi całkowitą sumę kosztów wynikających z nabycia określonej ziemi i kosztów wytworzenia części składowych, pomniejszonych o wartość zużycia.
 • Metoda mieszana - Ostatnia z metod zawiera pojedyncze elementy wszystkich wcześniej wymienionych technik.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon


Komentarze:

• Robert
Obiektywna wycena nieruchomości i doradztwo prawne.