budownictwo i projektowanie na piątkę!
budownictwo i projektowanie na piątkę!
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Jak zdać egzamin na uprawnienia architektoniczne?

autor: Bielawa

Zdobycie uprawnień architektonicznych otwiera drogę do kariery osobom, które chcą pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. Oznacza to, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie na uprawnienia architektoniczne będą mogły pracować na stanowisku głównego projektanta obiektów budowlanych, kierującego robotami budowlanymi lub sprawować nadzór autorski i inwestorski.

Jednak wbrew pozorom uzyskanie tego typu uprawnień nie jest wcale łatwe. Wymaga samozaparcia, zaangażowania i ciężkiej pracy. Egzamin na uprawnienia architektoniczne udaje się zdać tylko tym, którzy posiadają ogromną wiedzę na temat przepisów i ustaw wykonawczych ogłaszanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną, znają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z prowadzeniem różnorodnych robót budowlanych, a także wiedzą, jak rozwiązywać sprawy związane z postępowaniem administracyjnym.

zdawanie egzaminu

Przebieg egzaminu na uprawnienia architektoniczne

Egzamin na uprawnienia architektoniczne odbywa się w dwóch częściach. Pierwsza z nich, część pisemna, polega na zaznaczeniu odpowiedzi na sześćdziesiąt przygotowanych pytań. Aby zdać, należy udzielić właściwej odpowiedzi na minimum 75% zadań. Test rozpoczyna się w momencie wskazanym przez komisję egzaminacyjną, czyli z reguły następuje to po rozdaniu arkuszy i przedstawieniu obowiązujących zasad. Zdający nie mogą bowiem kontaktować się ze sobą i korzystać ze sprzętów elektronicznych.

Po ogłoszeniu wyników części pisemnej, które następuje bezpośrednio po zweryfikowaniu wszystkich arkuszy, oddanych przez uczestników, zostaje podana data odbywania się części ustnej egzaminu. W tym wypadku również zostają najpierw przeprowadzone wstępne procedury, takie jak poinformowanie o obowiązujących zasadach i sprawdzenie dowodu tożsamości. Podczas części ustnej osoba egzaminowana może prowadzić rozmowy tylko z członkami komisji. Odpowiedzi udziela się na wylosowany zestaw trzech pytań oraz na dwa pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej, które dotyczą przede wszystkim:

  • zastosowania wiedzy z zakresu przepisów prawa w praktyce;
  • zastosowania wiedzy technicznej w czasie prac budowlanych;
  • znajomości informacji na temat uprawnień;
  • znajomości zagadnień związanych z dowodzeniem pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej;

Uzyskanie pozytywnego wyniku wiążę się z udzieleniem prawidłowych odpowiedzi na pięć zadanych pytań, w tym jedna wypowiedź może być niekompletna. Oczywiście, jeśli za pierwszym razem nie uda się zdobyć uprawnień architektonicznych, kandydaci mogą ponownie przystąpić do egzaminu.


UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon


Komentarze:

• Emilia
Do egzaminu przygotowałam się za pomocą aplikacji mobilnej z przykładowymi pytaniami.