budownictwo i projektowanie na piątkę!
budownictwo i projektowanie na piątkę!
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Przebieg egzaminu na uprawnienia budowlane

autor: Bielawa

Pozytywny wynik na egzaminie na uprawnienia budowlane otwiera młodym ludziom ścieżkę do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w pracach budowlanych, projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia nadają, a także odbierają członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy są również odpowiedzialni za przygotowanie zestawu pytań i zadań na egzaminie.

Jednak przed przystąpieniem do oficjalnego sprawdzenia wiedzy uczniowie muszą się odpowiednio przygotować. Przeprowadzaniem egzaminów zajmują się Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Całość odbywa się na dwóch etapach. Najpierw jest postępowanie kwalifikacyjne, którym kieruje trzy lub pięcioosobowy zespół kwalifikacyjny. Natomiast mad egzaminem czuwają cztero lub sześcioosobowe zespoły egzaminacyjne, które wcześniej wyznacza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

budowa

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane powinna przedstawić przed Komisją opracowania projektowe, jako udokumentowanie odbywanej praktyki zawodowej. Od ucznia wymaga się wiedzy z zakresu:

  • przepisów i rozporządzeń prawa budowlanego;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • administracji;
  • ochrony środowiska naturalnego;
  • ochrony przeciwpożarowej;
  • zagospodarowania przestrzennego;

Egzamin pisemny przebiega tak, jak standardowy egzamin, czyli uczeń musi udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania. Ich treść przygotowywana jest wcześniej przez Komisję Kwalifikacyjną, która opracowując zadania, bierze pod uwagę rodzaj uprawnień i specjalizację. Zdanie części pisemnej jest wymagane, aby móc przystąpić do egzaminu ustnego.

Ustny egzamin na uprawnienia budowlane polega na losowaniu zestawu pytań, na których minimum 2/3 uczeń musi udzielić dobrej odpowiedzi, aby uzyskać wynik pozytywny. Jeśli poziom trudności danego zestawu nie jest zbyt wysoki, przewodniczący Zespołu Egzaminującego może podjąć decyzję o zadaniu pytania dodatkowego, którego treść będzie dotyczyć wcześniej wylosowanych zagadnień. Każda odpowiedź oceniana jest w punktacji od 0 do 5 pkt. Plusem jest to, że osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może w czasie zdawania egzaminu ustnego wykorzystywać teksty pochodzące z aktów prawnych i Polskich Norm.

Chcesz przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, lecz nie wiesz, kiedy się odbywają? Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na swojej tablicy informacyjnej udziela takich informacji. Ponadto, jeśli nie uda Ci się zdać za pierwszym razem, to drugi egzamin odbędzie się tego samego roku, więc wiedza, jaką przyswoiłeś przez ten czas, na pewno się nie zmarnuje. Egzaminy są organizowane zazwyczaj dwa razy w roku, a o ich dokładnej dacie decyduje Komisja.


Źródła:
 http://uprawnienia-budowlane.pl/ - Pytania egzaminacyjne
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon