Bielbaw
na starej pocztówce
| Strona główna | | Powrót |

Reprodukcje starych pocztówek.


Firma Dierig A.G. 1842 r.

1875 r.

1890 r.

1890 r.

Orkiestra Firmy Dierig A.G.

Niektórzy datują ten widok na 1898 rok, ja uważam, że jest to conajmniej rok 1925,
bo jest widoczny zatwierdzony do budowy 2 Lutego 1923 r. łącznik między Przędzalnią Cienkoprzędną, a Opalarnią oraz budynek Straży Pożarnej (Feuerwehr), którego budowę ukończono w 1925 r. Poniżej zdjęcie chorągiewki znajdującej się na wieżyczce.
Widać także budynek Siłowni (elektrowni) oddany do użytku w roku 1900.
Ciekawostką są namalowane odwrócone budynki na ulicy Bankowej, fronty budynków są bardzo ładne i z tej perspektywy nie byłyby widoczne.

.

1902 r.

1904 r.

Firma Dierig i tak zwane "familoki" czyli budynki mieszkalne należące do zakładu.

1908 r.

1910 r.

1913 r.

1914 r.

1920 r.

1921 r.

Bielawa środkowa z widokiem na firmę Dierig A.G.

Koperta z 1933 roku.

Koperta z 1936 roku.

Akcja Firmy Dierig.

Z pewnością tak pięknie wyglądające faktury lżej się płaciło.

Widok z "lotu ptaka" na fabrykę włókienniczą "Christian Dierig G.m.b.H.).

Stara pocztówka przedstawiająca fabrykę Christian Dierig G.m.b.H
po wojnie BZPB im II-giej Armii WP, a ostatnio ZPB "BIELBAW".

Rycina przedstawiająca fabrykę Christian Dierig A.G. w okresie pełnego rozkwitu
(lata 30-te ub. wieku), co z tej potęgi zostało dzisiaj - niestety tylko puste place i ruiny.

"Bielbaw" tuż po wojnie, na pocztówce widać bramę wjazdową (portiernia nr V) a w głębi wieżę zegarową siłowni i wysoki na 105 m (od poziomu gruntu) komin elektrociepłowni.

Widok na fabrykę włókienniczą koncernu Christian Dierig A.G.

Brama do budynku biurowego fabryki Christian Dierig A.G.| Okolice| | Makro| | Stare zdjęcia| | Zima| | Góry| | Stare pocztówki| | Tkalnia| | Bielawa| | Widoki z kościelnej wieży| | Widoki z dachu wieżowca|
[Powrót do początku strony]

Powrót do strony Bielbawu
Strona Główna